Equip

Gerardo Pisarello Prados

Gerardo Pisarello Prados

Ajuntament de Barcelona

És Doctor en Dret per la Universitat Complutense de Madrid i professor titular de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona. Actualment és el Primer Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona i és responsable de les àrees d’Economia, Treballs i Planificació Estratègica, així com de Relacions Internacionals i Justícia Global. Així mateix, és Regidor de Sarrià-Sant Gervasi. Ha escrit nombrosos llibres sobre constitucionalisme i especialment sobre processos constituents, drets socials, democràcia, immigració i criminalització de la protesta. Ha estat vicepresident de l’Observatori DESC.

E-Mail: gpisarellop@bcn.cat

Mar Jiménez

Mar Jiménez

Ajuntament de Barcelona

Llicenciada en Economia i Periodisme i PMD d’Esade. Ha tingut responsabilitats directives en diverses administracions públiques i actualment és Cap de Gabinet Adjunta a la Primera Tinència d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona. Ha desenvolupat la seva trajectòria professional en temes d’economia, desenvolupament urbà, relacions internacionals, estratègia i comunicació. Ha exercit també de Periodista i ha estat articulista i comentarista a diversos mitjans de comunicació.

E-Mail: mjimenezca@bcn.cat

Jacint Jordana

Jacint Jordana

Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI)

Catedràtic de Ciència Política i de l’Administració a la Universitat Pompeu Fabra i Director de l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI) des de la seva creació (2004). La seva àrea d’investigació principal es centra en l’anàlisi de les polítiques públiques comparades, amb una atenció especial en les polítiques de regulació i les seves institucions especialitzades. També treballa també sobre temes d’acció col·lectiva, capital social, i processos de difusió, sobre els quals ha publicat diversos treballs especialitzats. Del 2005 al 2010 ha estat corresponsable del standing group de l’ECPR sobre governança de la regulació.

E-Mail: jjordana@ibei.org

Joan Subirats

Joan Subirats

Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)

Doctor en Ciències Econòmiques, catedràtic de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i investigador de l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP). És especialista en temes de governança, gestió pública i en l’anàlisi de polítiques públiques i exclusió social, així com en problemes d’innovació democràtica, i societat civil, temes en els que té publicats nombrosos llibres i articles. Es director de diversos màsters i postgraus, com el Màster de Gestió Pública, el Màster de Polítiques Socials i el Postgrau en Economia social i cooperativa.

E-Mail: Joan.Subirats@uab.cat

David Sancho Royo

David Sancho Royo

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Professor del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona (UPF) on actualment ocupa el càrrec de Degà de la Facultat de Ciències Polítiques i Socials. Les seves línies d’investigació se centren en l’Anàlisi de les Polítiques Públiques i en el disseny de sistemes d’innovació a la Gestió Pública i en els models de Governança. És assessor, en projectes de consultoria, de diferents administracions públiques a Espanya. A nivell internacional, ha desenvolupat una intensa tasca d’anàlisi de la realitat polític administrativa llatinoamericana. També ha col·laborat amb la Comissió Europea com avaluador de projectes d’investigació i desenvolupament.

E-Mail: david.sancho@upf.edu

Robert Kissack

Robert Kissack

Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI)

Cap d’Estudis de l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals, i Assistant Professor des de 2010. És Doctor en Relacions Internacionals per la London School of Economics and Political Science (2006). Les seves àrees de recerca i docència cobreixen moltes àrees de la relacions internacionals, incloent la teoria de les relacions internacionals, la Unió Europea i les organitzacions internacionals. Ha estat editor de la revista Millenium: Journal International Studies, i des de 2011 està en el consell editorial de la Revista CIDOB d’Afers Internacionals.

E-Mail: rkissack@ibei.org

Ismael Blanco

Ismael Blanco

Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)

Doctor en Ciència Política per l’Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Investigador Ramon y Cajal a l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP). Docent en el Departament de Ciència Política i Dret Públic de l’UAB. Ha estat investigador postdoctoral al Departament de Política y Polítiques Públiques de la De Montfort University (Regne Unit). Investiga sobre polítiques urbanes, govern local, participació ciutadana i innovació social.

E-Mail: Ismael.blanco@uab.cat

Carles Ramió

Carles Ramió

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Catedràtic de ciència política i de l’administració a la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Els seus àmbits d’interès son la reforma de les institucions públiques, la gestió pública, la col·laboració público-privada, el govern electrònic i la gestió de recursos humans. Ha estat director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i president d’Ivàlua (Consorci d’Avaluació de Polítiques Públiques). Ha publicat 18 llibres i 120 articles i capítols sobre els seus temes de recerca.

E-Mail: carles.ramio@upf.edu

Miquel Salvador

Miquel Salvador

Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Professor titular del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i actualment és Vice-Degà de la Facultat de Ciències Polítiques y de l’Administració de la mateixa Universitat. És Máster en Teoria Política y Social per la UPF i ha realitzat estàncies d’investigació en el Interdisciplinary Institute of Management de la London School of Economics and Political Science i ha sigut Jean Monnet Fellow en el European University Institute de la Unión Europea a Florència. La seva activitat docent i de recerca es centra en el camp de la gestió pública, especialment en els processos de transformació d’àmbits com el de la gestió de recursos humans, l’organització, la gestió per processos, el Govern Electrònic i el Govern Obert.

E-Mail: miquel.salvador@upf.edu

© 2017 Barcelona'gov. Todos los derechos reservados.