Barcelona’gov

Barcelona’gov és una xarxa de centres d’investigació i formació avançada en govern i governança, que neix a finals de l’any 2014 per impulsar una plataforma de coneixement i excel·lència en polítiques públiques en general i més concretament en les polítiques i la gestió urbana. La xarxa, assentada a Barcelona, s’orienta especialment a professionals i actors involucrats en l’actual sistema de governança urbana.

Les ciutats són sistemes complexos, com també ho són els patrons de comportament de les persones que les habiten. En front del creixement urbà sense precedents, la crisis de l’Estat-Nació i la interdependència de l’actual món globalitzat, la bona gestió de la ciutat és un tema medul·lar per a la millora de la vida de les persones i dels territoris.

Per millorar els serveis a les persones i el seu accés a aquests, per augmentar la cohesió social, per fer de les ciutats un espai productiu al temps que habitable i sostenible, una ciutat que cuidi dels seus veïns i veïnes i que aquests participin de la seva cura i gestió, és necessari projectar, plantejar hipòtesis de futur, mesurar, transformar, dissenyar i avaluar l’impacte de les polítiques públiques dutes a terme. Per això, és fonamental comptar amb recursos i persones amb formació especialitzada i amb coneixements actualitzats.

Missió

Barcelona’gov busca contribuir de manera eficaç a desenvolupar, difondre, compartir i intercanviar coneixement especialitzat per a la millora de la gestió urbana.

Per això, la plataforma ofereix cursos orientats a temes de govern i polítiques públiques, amb especial atenció als temes de polítiques urbanes, gestió urbanística, resiliència urbana i segmentació social, gestió de la innovació, aliances públic-privades i projecció internacional de les ciutats. La trajectòria, prestigi i professorat dels quatre centres universitaris garanteix un espaci d’aprenentatge multi-disciplinar i l’Ajuntament de Barcelona aporta l’experiència concreta en pràctiques i iniciatives que formen part de les visites guiades que l’oferta formativa inclou.

A més de la formació, Barcelona’gov ofereix assessoria especialitzada en les temàtiques que li són pròpies a institucions públiques o privades que treballen per a la millora de la governabilitat i de les polítiques públiques.

El seu públic destinatari són professionals i responsables de polítiques públiques (electes, tècnics, empreses, consultories, tercer sector, societat civil organitzada i investigadors) de ciutats grans i mitjanes d’Espanya, Amèrica Llatina, Marroc i la resta de països del Nord d’Àfrica. Per facilitar l’intercanvi de coneixement, Barcelona’gov disposar d’un sistema de beques per a la realització dels cursos.

Visió

Barcelona’gov aspira a convertir-se en un centre de referència formatiu i d’assessorament en bon govern i en polítiques públiques locals que des de la ciutat de Barcelona contribueixi amb el capital compartit dels seus membres, a la millora de la gestió de les ciutats i de la vida dels seus habitants.

© Barcelona'gov. Todos los derechos reservados.